Ενας Άφραγκος Ωνάσης
- Comedy

Ενας Άφραγκος Ωνάσης

Ενας Άφραγκος Ωνάσης (1969)

Release : 1969-05-21
Genre : Comedy
Runtime : 101 minutes
Company : Karagiannis-Karatzopoulos
Cast : Kostas Voutsas, Mema Stathopoulou, Emilia Ipsilanti, Theodoros Katsadramis, Andreas Barkoulis, Giorgos Moshidis
Language : el


Descriptions Ενας Άφραγκος Ωνάσης

A poor accountant, but with the enigmatic name Agisilaos Onassis (Kostas Voutsas), who dreams of a great life, suddenly learns that he only has a month left to live. He abandons everything and, with the savings he has on his side, is leaving on an island to spend this last month of his life as rich.

Related Post for Ενας Άφραγκος Ωνάσης


    Before Midnight (2013)
    The Bellboy (1960)
    Blonde Crazy (1931)
    A rich without money (1967)
    Η αγάπη μας (1968)